Eyang Suro

Eyang Suro
Muhamad Masdan lahir pada 1869 di daerah Gresik (Jawa Timur). Kelak kemudian putra tertua Ki Ngabehi Soeromihardjo ini dikenal dengan dengan nama Ki Ageng Hadji Ngabehi Soerodiwirdjo (Eyang Suro).

Sabtu, 03 Maret 2012

Pengurus Persaudaraan Setia Hati

Dalam mengatur dan mengelola kepentingan Persaudaraan Setia Hati, dibentuklah beberapa badan yang terdiri dari beberapa warga senior yang sudah berpengalaman dengan jumlah dan lamanya bertugas tidak ditentukan, tetapi disesuaikan menurut kebutuhan berdasarkan keputusan musyawarah.  Adapun badan-badan tersebut adalah:
1.  Badan Pengesuh atau badan pemersatu yang terdiri dari beberapa warga senior yang telah mencapai tingkat tertinggi serta tidak pernah menodai nama baik Persaudaraan Setia Hati lahir maupun batin.  Badan Pengesuh yang menjadi perantara peresmian penerimaan warga baru disebut Juru Kecer.
  • Bpk. Koes Soebakir            Tk III
  • Bpk. Hadi Sumarno           Tk III
  • Bpk. Ismadi                        Tk III
2.  Badan Pengasuh  yang mempunyai tugas mengelola kehidupan rumah tangga Persaudaraan Setia Hati baik kedalam atau keluar bersama-sama dengan Badan Pengesuh.
  • Bpk. Sudarmadi                 Tk II
  • Bpk. Sikun                         Tk III
  • Bpk. Rony Tri Hatmoko     Tk III
3.  Badan Pertimbangan yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan pertimbangannya terhadap calon warga baru (kandidat) untuk dapat dilaksanakan, ditolak atau ditunda penerimaan/peresmiannya.
  • Bpk. Basuki W                   Tk III
  • Bpk. Hery Kus Hartono     Tk II
  • Bpk. Iwan Prasetyo           Tk I

Tidak ada komentar:

Posting Komentar